Website Banner

 

   

  
  
เมื่อคุณกำลังมองหาบริการทางด้าน เปียโน ซื้อเปียโน 
เปียโนมือสอง
 จูนเสียงเปียโน 
โปรดนึกถึงเรา

   ABOUT  BEETHOVEN  PIANO

 
 

          ในปี 1974 คุณจงกว๋อรวั่น ผู้บุกเบิกบีโธเฟ่น เปียโน รุ่นแรกในไต้หวัน ได้รับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยม และต่อมาในปี 1976 ได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นของไต้หวัน โดยรัฐมนตรี กระทรวงการค้าของไต้หวัน
 
 
 
                ศาสตราจารย์โทตะ นักเปียโนชื่อเสียงโด่งดัง ให้เกียรติเชิญ คุณจงกว๋อรวั่นสัมภาษณ์สดออกรายการโทรทัศน์ของไต้หวัน พร้อมกับแสดงการบรรแลงบทเพลงโซนาตา ของบีโธเฟ่น ด้วยเปียโนบีโธเฟ่นBU7
 
        

                คุณจงกว๋อรวั่น ผู้อำนวยการบริษัทบีโธเฟ่น เปียโน จำกัด เป็นกรรมการบริหารสมาคมดนตรีสากล แห่งกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางการผลิตเครื่องเปียโนอย่างแท้จริง ได้ผลิตเปียโนภายใต้แบรนด์ “Beethoven Piano” ที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักในหมู่คนรักดนตรี และในปี 2008 Beethoven piano ได้เข้ามาขยายสาขาในประเทศไทยภายใต้ชื่อ บริษัท หมิงหย่ง จำกัด โดยลูกหลานที่สืบทอดของคุณจงกว๋อรวั่น
และจะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ของเปียโนสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป
นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนเปียโน บริษัท หมิงหย่ง จำกัด (บีโธเฟ่น เปียโน)
ได้เปิดโรงเรียนสอนเปียโนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวจีนไต้หวัน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยดนตรีสายอาชีพโดยตรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 2