Website Banner

 

   

  
  
เมื่อคุณกำลังมองหาบริการทางด้าน เปียโน ซื้อเปียโน 
เปียโนมือสอง
 จูนเสียงเปียโน 
โปรดนึกถึงเรา

 
FACEBOOK ETC.

  
 
  

เมื่อคุณกำลังมองหาบริการทางด้าน เปียโน ซื้อเปียโน 
เปียโนมือสอง
 จูนเสียงเปียโน 
โปรดนึกถึงเรา


เปียโนรุ่น U1M,U3M และ U1A,U3A พิเศษอย่างไร


              

 
รูปตัวอย่าง
 
YAMAHA U1A & U3A

 ความสูง 121 และ 131 cm.

 Serial No. : 3670000~4450000

 ปีผลิต : 1982~1987


 
รูปตัวอย่างภายในของรุ่น U3Aช่วง Treble หรือ High section (ช่วงเสียงสูง) ที่วงกลมไว้
 
จะเป็นแบบ Diagonal เพื่อการ Resonance
  
  ขอเสียงสูงจะกังวาลใสกว่าทั่วๆไป แบบเดียวกับเปียโน Steinway 
 
  โดยปกติจะเป็นเปียโนรุ่นมือโปรถึงจะออกแบบการขึงสายแบบนี้ รูปตัวอย่าง
 YAMAHA U3H ความสูง 131 cm.

 Serial No. : 1420000~3130000

 ปีผลิต : 1971~1980


-ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น U3A จะเห็นได้ว่าช่วงเสียงสูง  

 Pressure Bar (แถบเหล็ก) มีความหนาขนาดเท่ากันหมดทั้งแถว

รูปด้านล่างของเปียโน U3A

รูปด้านล่างของเปียโน U3H


-ส่วนด้านล่างของเปียโนจะคล้ายกัน ยกเว้นกลไกคันเหยียบ (Pedal)

ด้านล่างคันเหยียบของ U3A จะมีแผ่นป้องกันหนูและแมลง

เข้าไปทำลายในตัวเครื่องเปียโนให้ด้วยความพิเศษของ Yamaha X-Series
 

Current Pageid = 258